Wijnverwijzing in kathedraal en basiliek [Champagne]

Van de 11de eeuw tot 1825 werden alle Franse koningen gewijd tijdens een plechtige en strikt georkestreerde ceremonie in de kathedraal van Notre-Dame in Reims. Al in de 5de eeuw stond er een kathedraal op deze plek, maar het huidige gotische exemplaar, de derde kerk op rij, dateert van de 13de eeuw.

De schitterende voorgevel van de kathedraal – met de engel van de glimlach – doet denken aan die van haar Parijse naamgenoot. Gun ook de gebrandschilderde ramen wat tijd. Drie ervan werden in 1954 bij glaskunstenaar Jacques Simon besteld door de champagne-industrie. Vind je ze?

Op wandelafstand van de kathedraal vind je de basiliek Saint-Remi, gewijd aan de Heilige Remigius (440-533), die er begraven ligt. Verscheidene aartsbisschoppen van Reims en de eerste koningen van Frankrijk houden hem gezelschap. Remigius’ belangrijkste wapenfeit was dat hij aan het eind van de 5de eeuw de Frankische Clovis doopte. Diens bekering betekende een belangrijke stap voorwaarts voor het christendom in het Frankische rijk. In het begin van de 11de eeuw startte de bouw van de huidige kerk – zie de vele gotische elementen – en in 1049 kwam paus Leo IX haar in hoogsteigen persoon inwijden.

Kun je een wachter of suppoost overtuigen om even met je naar boven bij het orgel te stappen, dan vallen de knoppen van de trekregisters je meteen op: het lijken wel champagnekurken.